مرداد ۲۷, ۱۳۹۴

دکوراسیون اداری

دکوراسیون داخلی اداری

طراحی و دکوراسیون کلینیک زیبایی

طراحی و دکوراسیون کلینیک زیبایی

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق مدیریت با اجرای سقف کاذب و نورپردازی ایده ال.

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق مدیریت با اجرای سقف کاذب و نورپردازی ایده ال.

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق مدیریت با اجرای سقف کاذب و نورپردازی ایده ال.

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق مدیریت با اجرای سقف کاذب و نورپردازی ایده ال.

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق مدیریت با اجرای سقف کاذب و نورپردازی ایده ال.

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق مدیریت با اجرای سقف کاذب و نورپردازی ایده ال.

نمایی دیگر از اتاق استراحت مدیریت با چیدمان ویژه و بسیار شیک و جذاب با کاغذ دیواری های مدرن و طراحی تخت کم جا.

نمایی دیگر از اتاق استراحت مدیریت با چیدمان ویژه و بسیار شیک و جذاب با کاغذ دیواری های مدرن و طراحی تخت کم جا.

نمایی دیگر از اتاق استراحت مدیریت با چیدمان ویژه و بسیار شیک و جذاب با کاغذ دیواری های مدرن و طراحی بار.

نمایی دیگر از اتاق استراحت مدیریت با چیدمان ویژه و بسیار شیک و جذاب با کاغذ دیواری های مدرن و طراحی بار.

نمایی دیگر از اتاق استراحت مدیریت با چیدمان ویژه و بسیار شیک و جذاب

نمایی دیگر از اتاق استراحت مدیریت با چیدمان ویژه و بسیار شیک و جذاب

طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق استراحت مدیریت با سقف آسمان مجازی.

طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق استراحت مدیریت با سقف آسمان مجازی.

طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق استراحت مدیریت با سقف آسمان مجازی.

طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق استراحت مدیریت با سقف آسمان مجازی.

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق میهمانان مدیریت با سقف کاذب بسیار شیک و دکوری جذاب بر روی دیوار.

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق میهمانان مدیریت با سقف کاذب بسیار شیک و دکوری جذاب بر روی دیوار.

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق میهمانان مدیریت با سقف کاذب بسیار شیک و جانمایی lcdبر روی دیوار

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت اتاق میهمانان مدیریت با سقف کاذب بسیار شیک و جانمایی lcdبر روی دیوار

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت فضای منشی با طراحی کانتر و سقف بسیار شیک

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت فضای منشی با طراحی کانتر و سقف بسیار شیک

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی و اجرای کمددیواری در فضای پرت که در راهرو های اداری موجود است

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی و اجرای کمددیواری در فضای پرت که در راهرو های اداری موجود است

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی و اجرای کانتر منشی و کمددیواری

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی و اجرای کانتر منشی و کمددیواری

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی اتاق مدیریت و کنفرانس با طراحی سقف کاذب شیک

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی اتاق مدیریت و کنفرانس با طراحی سقف کاذب شیک

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت راهرو های کم عرض با نورپردازی های شیک و جذاب

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت راهرو های کم عرض با نورپردازی های شیک و جذاب

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت راهرو های کم عرض با نورپردازی های شیک و جذاب

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی جهت راهرو های کم عرض با نورپردازی های شیک و جذاب

دکوراسیون داخلی و طراحی فضا با عناصر کاربردی از قبیل کناف و چوب و ایجاد سقف کاذب و نورپردازی شکیل و کارآمد

دکوراسیون داخلی و طراحی فضا با عناصر کاربردی از قبیل کناف و چوب و ایجاد سقف کاذب و نورپردازی شکیل و کارآمد

سقف کاذب و نورپردازی مناسب با توجه از تعریف هر فضا

سقف کاذب و نورپردازی مناسب با توجه از تعریف هر فضا

دکوراسیون اداری و ایجاد سقف های کاذب جهت انجام نور پردازی های شیک و استفاده از کاغذ دیواری های خاص

دکوراسیون اداری و ایجاد سقف های کاذب جهت انجام نور پردازی های شیک و استفاده از کاغذ دیواری های خاص

دکوراسیون اداری و چیدمانی شیک و جذاب

دکوراسیون اداری و چیدمانی شیک و جذاب

لابی های زیبا در معماری هر ساختمانی نشان از اقتدار آن مجموعه میباشد.

لابی های زیبا در معماری هر ساختمانی نشان از اقتدار آن مجموعه میباشد.

ایجاد فضاهای گوناگون با توجه به کاربریهای مورد نیاز در سیستم های اداری و استفاده از چیدمان خاص جهت هر کاربری

ایجاد فضاهای گوناگون با توجه به کاربریهای مورد نیاز در سیستم های اداری و استفاده از چیدمان خاص جهت هر کاربری

دکوراسیون اداری و طراحی بسیاز زیبا با استفاده از عناصر کاربردی

دکوراسیون اداری و طراحی بسیاز زیبا با استفاده از عناصر کاربردی

طراحی داخلی و استفاده از دیوارهای طویل جهت انجام دکوری های زیبا و شیک

طراحی داخلی و استفاده از دیوارهای طویل جهت انجام دکوری های زیبا و شیک

دکوراسیون اداری و طراحی لابی های بسیار جذاب با استفاده از سنگهای شیک و مدرن

دکوراسیون اداری و طراحی لابی های بسیار جذاب با استفاده از سنگهای شیک و مدرن

سقف کاذب و نقش آ ن در جذاب تر شدن فضای کاربردی

سقف کاذب و نقش آ ن در جذاب تر شدن فضای کاربردی

دکوراسیون اداری و چیدمانی بسیار شیک و استفاده از کمترین فضاها برای زیباسازی و ایجاد محیطی آرام

دکوراسیون اداری و چیدمانی بسیار شیک و استفاده از کمترین فضاها برای زیباسازی و ایجاد محیطی آرام

دکوری های زیبا و چیدمان عالی در مکانهای گوناگون موجود در ساختمانهای اداری با توجه به تعاریف مستدل از هر فضا

دکوری های زیبا و چیدمان عالی در مکانهای گوناگون موجود در ساختمانهای اداری با توجه به تعاریف مستدل از هر فضا

مبلمان شیک و پرده های اداری سبب ایجاد آرامش و فضای روحبخش جهت کاربری بالاتری در فضای کاری

مبلمان شیک و پرده های اداری سبب ایجاد آرامش و فضای روحبخش جهت کاربری بالاتری در فضای کاری

دکوراسیون اداری و چیدمان شیک

دکوراسیون اداری و چیدمان شیک

ایجاد المانهای دکوری با توجه به کاربریهای لازم داخل فضا مانند باکس های ام دی اف

ایجاد المانهای دکوری با توجه به کاربریهای لازم داخل فضا مانند باکس های ام دی اف

طراحی داخلی زیبا و چشم نواز در فضاهای اداری

طراحی داخلی زیبا و چشم نواز در فضاهای اداری

نمایی دیگر از سالن انتظار و چیدمان جذاب از امکانات موجود

نمایی دیگر از سالنانتظار و چیدمان جذاب از امکانات موجود

طراحی کانتر منشی در مطب و استفاده از عنصر چوب برای گرمتر شدن محیط و ایجاد آ رامش

طراحی کانتر منشی در مطب و استفاده از عنصر چوب برای گرمتر شدن محیط و ایجاد آرامش

ک

سالن انتظار در مراکز درمانی و استفاده از طراحی زیبا از عناصر کاربردی مانند پرده های جذاب و چوب و نورپردازی عالی

سالن انتظار در مراکز درمانی و استفاده از طراحی زیبا از عناصر کاربردی مانند پرده های جذاب و چوب و نورپردازی عالی

دکوراسیون داخلی و چیدمان زیبا جهت اتاق کنفرانس

دکوراسیون داخلی و چیدمان زیبا جهت اتاق کنفرانس

چیدمان شیگ و استفاده از متریال کناف و تابلوهای شک جهت ایجاد فضای آرام و دلنشین در طراحی های اداری

چیدمان شیگ و استفاده از متریال کناف و تابلوهای شک جهت ایجاد فضای آرام و دلنشین در طراحی های اداری

نمایی دیگر از اتاق مدیریت با در نظر گرفتن نور پردازی و کاغذ دیواری های بسیار جذاب

نمایی دیگر از اتاق مدیریت با در نظر گرفتن نور پردازی و کاغذ دیواری های بسیار جذاب

طراحی زیبا جهت اتاق مدیریت با عناصر کاربردی برای مثال پرده های زبرا و ایجاد سقف کاذب با کناف و چوب

طراحی زیبا جهت اتاق مدیریت با عناصر کاربردی برای مثال پرده های زبرا و ایجاد سقف کاذب با کناف و چوب

سالن انتظار در سیستم اداری و تفکیک فضا با کناف و ام دی اف

سالن انتظار در سیستم اداری و تفکیک فضا با کناف و ام دی اف

تلفیقی از چوب و شیشه

دکوراسیون اداری و فضاسازی جهت تفکیک کارکنان در محیطی آرام و جذاب با پارتیشن تلفیقی از چوب و شیشه

تفکیک اتاق مدیریت از سایر کارمندان به توسط پارتیشنی بسیار زیبا

طراحی داخلی و تفکیک اتاق مدیریت از سایر کارمندان به توسط پارتیشنی بسیار زیبا

اتاق مدیریت و کنفرانس با ترکیب کناف و کاغذ دیواری

اتاق مدیریت و کنفرانس با ترکیب کناف و کاغذ دیواری بسیار جذاب و شکیل

فضاسازی و ایجاد اتاق استراحت مدیریت با پارتیشن بندی

فضاسازی و ایجاد اتاق استراحت مدیریت با پارتیشن بندی

طراحی اداری

دکوراسیون داخلی و چیدمان عالی با کاربری همزمان مدیریت و کنفرانس

دکوراسیون اداری و طراحی

دکوراسیون اداری و طراحی مدرن جهت کاربری اتاق مدیریت

دکوراسیون داخلی طراحی داخلی جهت اتاق کنفرانس با ترکیب چوب و کناف

طراحی داخلی جهت اتاق کنفرانس با ترکیب چوب و کناف

دکوراسیون اداری

دکوراسیون اداری و طراحی زیبا جهت اتاق مدیریت

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی آژانس هواپیمایی

دکوراسیون اداری و طراحی داخلی آژانس هواپیمایی

دکوراسیون داخلی و طراحی کلینیک زیبایی

دکوراسیون داخلی و طراحی کلینیک زیبایی

طراحی و دکوراسیون کلینیک زیبایی واداری با چیدمان عالی

طراحی و دکوراسیون کلینیک زیبایی واداری با چیدمان عالی

Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *